SÄKERHETSRUTINER, Flyingehus

Kläder och Personlig skyddsutrustning

Ridning

Hjälm, ridbyxor, ridstövlar (som passar i stigbyglarna) eller ridskor av nätt modell (skor med stålhätta rekommenderas ej vid ridning), då tillsammans med shortchaps av stövelskafttyp utan fransar. Helchaps tillåtet vid utomhusridning (kall väderlek). Handskar bör bäras. Sporrar får ha en längd av högst 3 cm och skall vara trubbiga. Personal kan ge dispens gällande sporrar. Tillåtet är piké, polo, skjorta och ridbyxor. Uppsatt hår. För övriga elever/studenter är skyddsväst en rekommendation enligt ovan. Säkerhetsväst är obligatorisk vid all terränghoppning. Luvtröja, luvjacka och halsduk är ej tillåtet vid ridning.

Longering, tömkörning  Hjälm, pisk, handskar och lämpliga skor.

Stallarbete  Ändamålsenlig klädsel se ridning, lämpliga långbyxor, grova skor, stålhätta rekommenderas. Undantag är vid träning och uppvisning av häst vid hand i trav, då lättare skor kan användas. Uppsatt hår. Hörlurar eller hörsnäcka bärs inte under stallarbete eller hantering av häst.

Hästhantering Träns med tyglar eller grimma med kedjegrimskaft (hingst med lina alt. hingstkedja) används när häst leds, med undantag av häst som ”ej klarar av” kedja. Vid hantering av hingstar och unghästar (<3år) utomhus eller i ridhus, används hjälm. Handskar bör bäras.

Smycken  Piercing i tungan eller på andra ställen i ansiktet är ej tillåtet. Övriga smycken bör vara diskreta för att inte kunna utgöra en säkerhetsrisk.

Mobiltelefon   Mobiltelefon används inte till häst eller vid hanterande av häst. Ej tillåtet att tala i mobiltelefon under lektionstid (inkluderar även stalltjänsttid). Med omdöme kan personal svara i telefon under lektionstid.

Hundar   Lektionssalar, ridhus och ridbanor ska vara fria från hundar. Tillåtet att ha hundar på läktare (gäller endast RS). Koppeltvång råder på anläggningarna.

Servicemedvetenhet  Eftersom vi vill ge ett professionellt och välkomnande intryck hälsar vi på alla och hjälper de tillrätta som behöver det.

Leda häst

Utrustning  Grimma används tillsammans med kedjegrimskaft, (med undantag av häst som inte klarar av kedja) och träns används tillsammans med tyglar. Kedjan placeras under hästens underkäke alternativt över nosryggen. I stallet behöver grimskaftet inte vara placerat under hästens underkäke. Personlig skyddsutrustning beaktas. Vid arbete av unghästar <3 år används hjälm.

Genomförande   En häst i taget förs kontrollerad och korrekt med föraren vid hästens bog.Tvåhandsfattning med grimskaft gäller. Är hästen utrustad med träns leds den med tygeln nedtagen. Med kandar leds hästen med bridongtygeln nedtagen. Personal får då det är lämpligt, efter övervägande, leda två hästar tillsammans. Stallchef avgör detta från fall till fall.

Genom dörr  Öppna dörren/ grinden helt och ställ upp den med därför avsedd hake. Därefter stängs dörren/ grinden. Vid smal passage gå före hästen samt var uppmärksam så att inte del av utrustning fastnar i något.

I stallgång  Grimma och grimskaft används. Hingstar leds med kedja.

Hagutsläpp

Utrustning  Se leda häst.

Genom grind  För in hästen och vänd den med huvudet mot grinden.

Släpp hästen – stäng grinden och gå lugnt därifrån.

Släpp av flera hästar  För in alla hästar samtidigt i hagen. Hästarna ställs upp med säkerhetsavstånd (minst 3 meter lucka). Vänd dem mot staketet, håll vänster hand över nosryggen, öppna nackremmen och lossa kedjan, släpp samtidigt på given signal.

Stängd grind  Grinden hålls stängd även när hagen är tom. Observera att översyn av hagen skall ha skett före släpp. Översynen ansvarar den för som släpper häst i hagen.

Ridning

Upp- och avsittning  Två ryttare eller flera ställer upp sina hästar på en linje och upp- och avsittning sker samtidigt. Uppsittningsramp eller pall får användas efter överenskommelse med lärare.

Vid ridning i grupp: hästarna förs in och ut ur stallet samtidigt. Ridning sker i kolonn om två till ridbana/ridhus.

I Ridhus/på Ridbana  Upp- och avsittning på medellinjen.

Utomhus  Utanför respektive stall med hästens bakdel mot stalldörren.

På och avklädning av jacka och täcke sker efter avstigning eller om annan person håller i hästen. Jacka och ev. täcke placeras på anvisad plats utanför manegen (ej på sarg).

Ridhus  Vid inträde i ridhus, knacka, invänta svar, fråga om du kan komma in. Vid utträde, gör övriga ryttare uppmärksamma. Klädsel och täcken placeras på anvisad plats.

Regler  Vedertagna regler för ridhuset/ridbanan förväntas bli respekterade.

Longering  Longering av häst sker i spottlådan eller på tågbanan(RS), Lilla ridhuset, Wallenberghallen eller Melonbanan (Flyinge). Vid förflyttning från stall till longeringsplats används korrekt hanterad longerlina. Personal har tillåtelse att med omdöme även longera i andra ridhus/ ridbanor om inga andra hästar är i ridhuset.

Hoppning  Skolans elever/studenter hoppar rivningsbara och fasta hinder endast på lektionstid. Bommar på marken och cavalettibockar får användas av elev/student utanför lektionstid om situationen tillåter och efter instruktion av ansvarig ridlärare.