Här kan du läsa om nästa ridkonfagrupp samt anmäla till kommande grupper!

Ridkonfa 2018-2019 flyttas lägret till Flyingehus, LinderVelander Ab

länk till info och anmälning: www.svenskakyrkan.se/eslov/ridgrupp

 

För vidare information: 

Terese Nohrborg, präst 0725-932010

terese.nohrborg@svenskakyrkan.se

Pernilla Linder Velander, ridledare

0708-640600

pernilla@flyingehus.com

   ..............................................................................

 

 

 Välkommen med din anmälan!