Ridkonfa 2013! Gjord av Anna-Karin Ohlsson, för Lunds stift.