Lägerförsäkran.  

                      Mailas till Terese senast xx.  terese.nohrborg@svenskakyrkan.se   

 

Konfirmandens namn: _______________________________________

 

 

Vi kommer till kyrkan:    antal

Vi vill vara med på avslutningsbuffén efter konfirmationen:  antal  vuxna ..................   antal barn.....................

                                                                                                                                                         

Vår hemförsäkring finns hos:__________________________________________

Den medföljande hästen/ponnyn på lägret är försäkrad hos____________________________

Vi önskar halm eller spån i boxen:_________________________________________

 

Eventuella  allergier:_______________________________________________________________

Eventuell medicinering:_____________________________________________________________

Lägerledare tar inte ansvar för ev. medicinering.                         

 

Konfirmanderna  kommer ev. att skjutsas i ledarnas bilar till / från någon aktivitet.

Bilder från lägret tagna av lägerledare kan komma att publiceras på hemsidan och facebook.

Lägret är rök- och drogfritt. Konfirmander får inte lämna lägret utan ledarnas vetskap och godkännande.  Vid överträdelser kontaktas målsman omedelbart och konfirmanden kan komma att skickas hem på målsmans bekostnad.

All onödig utrustning av betydande värde (datorer, mobiler, smycken, pengar etc) bör lämnas hemma och målsman tar ansvar för ev. förluster.

Vi har tagit del av ovanstående villkor och intygar att lämnade uppgifter är korrekta!

 

___________________________________                         ____________________________________                                  

 

___________________________________                        ____________________________________

Målsmäns underskrifter o. namnförtydligande                        

 

___________________________________                          ___________________________________

Målsmäns aktuella mob.tel under lägerveckorna                                                                                

 

 

___________________________________________

Datum och ort