Svenska kyrkan Eslövs Konfirmationsridläger i Flyinge i samarbete med LinderVelanderAB och Flyinge AB – information och villkor

Detta är en sammanfattning av information och villkor för Konfirmationsridlägergruppen i Flyinge och dess avslutande läger på Flyinge Kungsgård. Vid frågor kontakta gärna:

Terese Nohrborg, präst, tel. 0721-541010, terese.nohrborg@svenskakyrkan.se

Pernilla Linder Velander, ansvarig för häst- ridverksamheten tel. 0708-640600, pernilla@flyingehus.com

 

Deltagare avser att bli konfirmerad i Svenska Kyrkan.

För att bli konfirmerad i Svenska Kyrkan behöver deltagare vara döpt och medlem i Svenska Kyrkan. Om deltagare inte är döpt kan denna ceremoni genomföras under lägervistelsen alt. ske i hemförsamlingen dessförinnan. Deltagare följer konfirmationsundervisning under perioden oktober 2017 till maj 2018 och förväntas närvara vid minst en av de fyra träffarna i Flyinge under läsåret. Konfirmation sker i Holmby kyrka den 8 juli 2018.

 

Målsman ansvarar för att deltagaren är olycksfallsförsäkrad. Målsman ansvarar även för att hästen är försäkrad samt fyller i hästförsäkran/smittofrihetsintyg i samband med lägerstarten.

 

Beskrivning av Flyinge Konfirmationsridläger och kostnad.  Flyinge Konfirmationsridläger innefattar konfirmationsundervisning, ridläger, kost och logi för deltagare och häst. Deltagare har med egen häst eller ponny.

Start: 2018-06-25 klockan 11.00 på Flyinge Kungsgård

Slut: 2018-07-08, klockan 17.00 på Flyinge Kungsgård

 

Detaljerad information om konfirmationsundervisning, schema och aktiviteter presenteras i och med den första träffen och finns att läsa på lägrets hemsida www.konfaeslovsforsamling.se

 

Kostnaden för konfirmationsridlägret är 18 000 kronor. Denna kostnad är subventionerad, genom att konfirmationskursen och en del av lägret bekostas av Svenska kyrkan och clearas mellan hemförsamling och Eslövs församling.

 

Betalning

Bekräftelse på att deltagare har blivit antagen till Flyinge Konfirmationsridläger och konfirmationskurs skickas per brev i augusti 2017. När antagningsbesked erhållits betalas anmälningsavgift om 2 000 kronor inom 10 dagar. Resterande lägeravgift betalas enligt följande:

-          senast den 31/1 2018, 8 000 kronor

-          senast den 31/3 2018, 8 000 kronor

Betalning sker till Svenska Kyrkan Eslöv, bankgiro 752-2519. Skriv konfirmandens namn och ”Konfirmationsridläger 2018” på inbetalningsblanketten.

 

Avbokning

Vid avbokning senast 2018-03-31 återbetalas erhållna avgifter minus anmälningsavgiften 2000:- Vid sjukdom betalas lägeravgiften tillbaka mot uppvisande av läkarintyg

 

Inställt läger

Vid ev. inställt läger återbetalas erhållna avgifter minus anmälningsavgiften 2000:-