Sommaren 2012 är det premiär för ett helt nytt ridkonfirmationsläger på Flyinge utanför Lund.

Konfirmation i Holmby kyrka, Eslövs församling.

Boende, uppstallning och ridning på Flyinge Kungsgård.

20 konfirmander är antagna till premiärlägret. Konfirmandgemenskapen har byggts upp dels på distans under året via facebook och mailkontakt och dels på fyra lördagsträffar i Flyinge . Två veckors läger på Flyinge avslutar: 25 juni – 8 juli 2012.

Ungdomarna kommer från Skåne och stora delar av Sverige. Alla har god ridvana. Alla har med sig ponny eller häst – egen eller lånad. Läsning och livsfrågor halva dagen, hästar och ridning halva dagen. Hästskötsel med kunnig ledning! Utflykter och studiebesök!